Overlijden

Een overlijdensverzekering voor zelfstandigen is een vorm van levensverzekering die specifiek is ontworpen voor zelfstandige ondernemers om financiële bescherming te bieden aan hun nabestaanden in geval van overlijden.

Deze verzekering biedt een uitkering aan de begunstigden van de polis (meestal familieleden of aangewezen personen) als de verzekerde zelfstandige komt te overlijden tijdens de looptijd van de polis. De uitkering kan worden gebruikt om financiële verplichtingen en kosten na het overlijden te dekken, zoals hypotheken, leningen, begrafeniskosten, lopende zakelijke verplichtingen en levensonderhoud voor de nabestaanden.

Het bedrag van de uitkering wordt bepaald bij het afsluiten van de polis en kan variëren op basis van de behoeften en financiële situatie van de zelfstandige. De premie voor de overlijdensverzekering kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de leeftijd, gezondheidstoestand en het verzekerde bedrag. Onze verzekeringsexperts helpen jou zodat je op beide oren kan slapen.

Voor een concrete inschatting vraag een offerte aan of maak een afspraak.