Bestuurdersaansprakelijkheid D&O

Je bent bestuurder van een vennootschap en begaat een bestuursfout? Hiervoor kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, waarvan de schade kan verhaald worden op jouw eigen vermogen! Om dit ten alle tijd te vermijden, sluit je best een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af (ook wel D&O genoemd).

Voor wie?

Iedereen die bestuurders is van een vennootschap of VZW, maar ook feitelijke bestuurders, vertegenwoordigers in een externe entiteit, werknemers in bepaalde functies, een echtgenoot of zelfs een erfgenaam kan toegevoegd worden in deze polis.

Waarom?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een specifiek type verzekering die jou, als bedrijfsbestuurder en leidinggevende, beschermt tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheid of verkeerde beslissingen die je neemt tijdens de uitoefening van jouw functie.

Bedrijfsleiders, zoals directeuren, bestuurders en managers, hebben bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen tegenover het bedrijf, de aandeelhouders en andere belanghebbenden. Als zij worden geconfronteerd met een juridische claim of rechtszaak vanwege vermeende onregelmatigheden, mismanagement, schending van hun plichten of andere fouten, kan hun persoonlijke vermogen op het spel komen te staan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt hen in deze situaties door de kosten van verdediging en eventuele schadevergoedingen te dekken.

Wat is het verschil met de Beroepsaansprakelijkheid?

De beroepsaansprakelijkheid is voornamelijk bedoeld voor intellectuele dienstverlening bv. een verkeerd advies of een ontwerpfout. Hiermee wordt het vermogen van de onderneming beschermt.

De bestuurdersaansprakelijkheid beschermt de bestuurder voor zijn fouten en beschermt het vermogen van de bestuurder.

  • je vergeet een brandverzekering af te sluiten
  • je maakt een verkeerde beslissing ivm een investering ten koste van de onderneming
  • de jaarrekening is niet tijdig ingediend

Waarvoor ben je verzekerd?

  • juridische bescherming indien je voor een rechtbank moet verschijnen
  • kosten ivm reputatieherstel
  • onderzoekskosten
  • kosten ivm de samenstelling van een borg

Voor een concrete inschatting vraag een offerte aan of maak een afspraak.