BA Uitbating

Een BA uitbating of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die jouw onderneming beschermt tegen financiële aansprakelijkheid als gevolg van schade aan eigendommen van derden of letsels aan anderen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Het is een essentiële verzekering voor veel bedrijven, ongeacht hun grootte of bedrijfstak.

De verzekering dekt doorgaans:

  • schade aan derden door de goederen van de onderneming (vb. machines, motorvoertuigen, bewaarde of toevertrouwde goederen
  • schade aan derden door de prestatie die jouw onderneming uitoefent, alsook de personen die hierin tewerkgesteld zijn (vb. personeel, uitzendkrachten, zaakvoerdern, ...)

Deze aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:

  • BA Uitbating
  • BA na levering (schade na levering of uitvoering van de activiteit)
  • Toevertrouwde goederen (goederen die aan uw personeel zijn toevertrouwd om aan te werken)
  • Rechtsbijstand (bescherming voor strafrechtelijke aansprakelijkheid)

Voor een concrete inschatting vraag een offerte aan of maak een afspraak.