VAPZ

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan een zelfstandige in hoofdberoep, een zelfstandige in bijberoep en/of een meewerkende echtgeno(o)t(e) deze individuele levensverzekering onderschrijven die hen toelaat een aanvullend pensioen op te bouwen tegen fiscaal interessante voorwaarden. Als zelfstandige is jouw wettelijk pensioen erg beperkt. Om jouw levensstandaard later te behouden, begint je het best zo vroeg mogelijk aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de spaarformule die jou het grootste fiscale voordeel oplevert. Als je een keuze moet maken tussen de verschillende formules, start dan zo snel mogelijk met VAPZ! Omdat je de premies volledig als beroepskost mag aftrekken, daalt jouw belastbaar inkomen. Zo betaal je niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.

Heb je nog fiscale ruimte, dan kunt je jouw VAPZ combineren met andere pensioenformules zoals een IPT, POZ, pensioensparen of langetermijnsparen.

1.

PRAKTISCH

Meer pensioen

VAPZ is een tak 21-spaarverzekering en de basis voor het pensioenplan van elke zelfstandige met of zonder vennootschap, ook voor starters. De premies die je in jouw VAPZ stort, zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Zo recupereer je 50 tot 70%.

2.

UW VOORDELEN

Bescherm jezelf en jouw zaak

Bescherm jezelf, jouw gezin en je zaak bij arbeidsongeschiktheid en overlijden dankzij de aanvullende waarborgen. Of kies meteen voor een sociaal VAPZ met nóg meer bescherming en solidariteitsprestaties.