VAPW

Indien je als werknemer vindt dat je te weinig aanvullend pensioen heeft gespaard bij jouw werkgever dan kan je er voor kiezen om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers aan te gaan. Jij als werknemer bent dus de verzekeringsnemer waarbij je zelf het type spaarproduct kiest en hoeveel de bijdragen zullen zijn. Deze bijdragen zal jij, zoals bij andere pensioenplannen, pas krijgen als je de leeftijd van het wettelijk pensioen bereikt.

Er is een maximum jaarbijdrage van 3% van het referentieloon met een absoluut plafond van €1.830. Deze jaarbijdrage kan jou een belastingvermindering opleveren van 30% zolang de 80%-regel niet wordt overschreden.

Belangrijk om te onthouden is dat jij jouw werkgever tijdig verwittigt zodat hij het nodige kan doen om de inhoudingen via het nettoloon in orde te brengen. Ook bij stopzetting moet jij dit tijdig meedelen aan jouw werkgever. Daarnaast zijn er maximum 2 wijzigingen per jaar toegestaan, zoals de wijzigingen van jouw jaarlijkse bijdragen.

Omdat de VAPW niet onderworpen is aan de Wet op het Aanvullend Pensioen is er bijvoorbeeld geen rendementsgarantie van de werkgever terwijl dit bij andere pensioenformules wel zo is. Maar er wordt geïnvesteerd in TAK 21 waardoor je toch met zekerheid kunt genieten van een rendement. De maatschappij kan er voor kiezen om de verzekerde van een VAPW te laten meegenieten van de winsten die de maatschappij genereert.