POZ

POZ (PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen) is een ideale fiscale spaarformule voor een zelfstandige zonder vennootschap om extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dé eerste stap naar een financieel comfortabel pensioen. Dankzij de fiscale voordelen recupereert je 50 tot 70% van jouw bijdrage. Het bedrag dat je jaarlijks als beroepskost mag aftrekken, is echter beperkt tot 8,17% van jouw referentie-inkomen, met een maximum van 3.859,40 euro voor 2023.

Zelfstandigen met een vennootschap konden hun VAPZ al langer fiscaalvriendelijk aanvullen met de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Sinds 2018 is er een equivalent voor zelfstandigen zonder vennootschap: de POZ.

Heb je een POZ afgesloten, maar besluit je enkele jaren later om als zelfstandige toch met een vennootschap te werken? Je kan vanaf dan gebruik maken van de voordelen van IPT. Flexibiliteit troef!

Naast dat de verzekerde kan sparen voor een extra pensioen, kan hij ook genieten van vele voordelen:

  • de gestorte premies komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel van 30%;
  • op de gestorte bijdragen kan de zelfstandige een extra rendement krijgen;
  • uitbreiden met gewaarborgd inkomen en overlijden;
  • vervroegde opname zonder belasting ter financiering van onroerend goed;
  • zowel investeren in tak 21 als in tak 23 (niet zo bij VAPZ).

1.

PRAKTISCH

Extra pensioenspaarpot

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een spaarverzekering voor zelfstandigen zonder vennootschap. Je bouwt er veilig en voordelig een extra aanvullend pensioen mee op, bovenop jouw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

2.

UW VOORDELEN

Fiscaal interessant

Je geniet een onmiddellijke belastingvermindering van 30% op de gestorte premies.