Brandverzekering

Een verzekering voor de woning, ook wel bekend als een brandverzekering, is een type verzekering die bedoeld is om financiële bescherming te bieden voor schade aan jouw woning. Ben je eigenaar van de woning, dan ben je verzekerd in heropbouwwaarde. Als huurder beschermt de brandverzekering je voor jouw huurdersaansprakelijkheid. Ze beschermt je ook wanneer andere personen schade lijden door jouw woning en je hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld.

De brandverzekering beschermt jouw woning tegen directe en indirecte schade van binnen- en buitenaf. De verzekering dekt verschillende soorten schade, waaronder uiteraard brandschade, maar ook blikseminslag, explosies, inbraak, glasschade, stormschade, waterschade door lekkages en natuurrampen zoals overstromingen. De omvang van de waarborgen is afhankelijk van de specifieke polisvoorwaarden.

Onze verzekeringsexperts zullen jou begeleiden bij het bepalen van de waarde van zowel de woning als de inboedel om jou optimaal te beschermen tegen de risico’s die zich kunnen voordoen.

Voor een concrete inschatting vraag een offerte aan of maak een afspraak.

Ons aanbod

  • Gebouw
  • Inhoud
  • Tuin / terras / zwembad
  • Diefstal
  • Indirecte verliezen
  • Gestald voertuig
  • Rechtsbijstand