Familiale verzekering

Een familiale verzekering, ook wel aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren genoemd, is een vorm van verzekering die bescherming biedt tegen aansprakelijkheidsclaims van derden. Het is bedoeld om jou en jouw gezin te beschermen tegen financiële verliezen als gevolg van schade of letsels aan anderen waarvoor je wettelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Het specifieke niveau van dekking en de voorwaarden van een familiale verzekering kunnen variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en het gekozen polisplan. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen wat wel en niet gedekt is. Onze verzekeringsexperts zullen jou hierbij helpen.

Voor een concrete inschatting vraag een offerte aan of maak een afspraak.